Forum

Đề xuất mới về quản lý và sử dụng đất trồng lúa
Xem hình

 Theo Bộ NNPTNT, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng (CCCT) trên đất trồng lúa chưa được quy định rõ ràng trong Nghị định số 42/2012/NĐ-CP nhằm đáp ứng mục tiêu giữ 3,8 triệu ha đất trồng lúa, nhưng sử dụng một cách linh hoạt, hiệu quả.

Vì vậy, tại dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa thay thế Nghị định 42/2012, Bộ NNPTNT đã đề xuất một số quy định mới về quản lý và sử dụng đất trồng lúa.

 Cụ thể là quy định về chuyển đổi CCCT trên đất trồng lúa. So với Nghị định 42, đây là quy định mới về điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản theo hướng người sử dụng đất được phép chuyển đổi, nhưng phải đảm bảo duy trì mặt bằng, chất lượng đất, hạ tầng kỹ thuật để quay trở lại trồng lúa khi cần thiết, và đất trồng lúa được chuyển đổi vẫn được thống kê là đất trồng lúa.

Về quy định điều kiện chuyển đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp, dự thảo đề xuất quy định người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền bằng 50% tiền giá đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn cho UBND cấp tỉnh, để tổ chức thực hiện khai hoang, phục hoá, bóc lớp đất mặt để cải tạo các vùng đất trồng lúa kém chất lượng, đất trồng trọt khác...


Cũng theo Bộ NNPTNT, tại dự thảo, trách nhiệm của người sử dụng đất trồng lúa về cơ bản được đề xuất tương tự Nghị định 42, tuy nhiên để tạo thuận lợi, khuyến khích nông dân chuyển đổi CCCT, dự thảo đề xuất quy định khi chuyển đổi CCCT trên đất trồng lúa chỉ cần báo cáo UBND cấp xã, mà không cần phải được chấp thuận hoặc cấp phép của cấp xã.

Dân Việt

 Bản để in  Lưu dạng file
Các tin khác

Copyright © 2009. Design by vihan