Forum
* Mục tiêu: Ban Lãnh đạo Công ty xác định mục tiêu phát triển bền vững, cạnh tranh bình đẳng trên các mặt cung ứng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở:
   - Hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch
   - Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm
   - Phát triển bền vững
* Tầm nhìn:
    Trở thành Công ty hàng đầu cả nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu lương thực thông qua “Chất lượng - Uy tín - An toàn - Hiệu quả” và thương hiệu gạo nổi tiếng thế giới.
* Triết lý kinh doanh:   
     Luôn cải tiến hoạt động sản xuất, đầu tư cao nhất cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đào tạo chuyên môn, tay nghề cho cán bộ công nhân viên nhằm thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
    Thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015; ISO 22000:2005.
* Sứ mệnh:
    Là một trong những công ty tạo ra các sản phẩm ổn định, chất lượng cao cho khách hàng, góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm Việt trên thị trường thế giới.

 

 Bản để in  Lưu dạng file
Các tin khác

Copyright © 2009. Design by vihan