Forum

NĂNG LỰC SẢN XUÂT CHẾ BIẾN & KHẢ NĂNG CUNG ỨNG
Xem hình

- Công ty có 01 xí nghiệp chế biến cá cơm, cá mai sấy khô xuất khẩu, thành lập từ đầu năm 1990, đặt tại Hòn Chông. Tổng diện tích kho tàng nhà xưởng và sân phơi: 8.310 m2, trong đó kho tàng 1.560 m2, sân phơi: 6.750 m2.
 
- Trữ lượng kho: 200 tấn thành phẩm
 
- Tổng năng lực sản xuất/ năm: 1.400 tấn thành phẩm.

- Máy móc thiết bị:
+ Tàu thu mua và sơ chế cá cơm: 2 chiếc, trọng tải: 25 tấn/chiếc
+ Kho lạnh: 2 kho, sức chứa: 200 tấn

 Bản để in  Lưu dạng file
Các tin khác

Copyright © 2009. Design by vihan