Forum
CÁ CƠM CÁC LOẠI
THỊ TRƯỜNG

- Xuất khẩu: Singapore, Trung quốc, Malaysia.

- Tiêu thụ nội địa: các loại cá cơm tẩm ướp gia vị, cá cơm, cá mai sấy khô

NĂNG LỰC SẢN XUÂT CHẾ BIẾN & KHẢ NĂNG CUNG ỨNG
HÌNH THỨC KINH DOANH

Công ty có mối quan hệ mua bán với tất cả các thành phần kinh tế (Doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH, Công ty Liên doanh, Doanh nghiệp tư nhân…) trong và ngoài nước.

Các hình thức kinh doanh: Xuất - Nhập ...


Copyright © 2009. Design by vihan