Forum

HÌNH THỨC KINH DOANH
Xem hình

Công ty thực hiện nhiều loại hình thức mua bán cung ứng trong nước, xuất khẩu, ủy thác và hợp tác liên doanh… với tất cả các thành phần kinh tế có pháp nhân. 

===> Thủ tục mua bán - thanh toán nhanh gọn.

 Bản để in  Lưu dạng file
Các tin khác

Copyright © 2009. Design by vihan