KiGiMex http://kigimex.com.vn

HÌNH THỨC KINH DOANH
22.04.2010

Công ty thực hiện nhiều loại hình thức mua bán cung ứng trong nước, xuất khẩu, ủy thác và hợp tác liên doanh… với tất cả các thành phần kinh tế có pháp nhân. 


===> Thủ tục mua bán - thanh toán nhanh gọn.URL của bản tin này::http://kigimex.com.vn/modules.php?name=Product&op=viewst&sid=455

© KiGiMex contact: info@betongftc.vn