Forum
NGÀNH HÀNG XĂNG, DẦU, NHỚT
Ngành hàng kinh doanh xăng dầu: Có 1 tổng kho xăng dầu đặt tại An Bình - Tp Rạch Giá được xây dựng từ năm 2002 với diện tích xây dựng 6.525 m2, sức chứa hơn 4.500 m3 xăng dầu.
NĂNG LỰC CUNG ỨNG

Hiện nay, Công ty có một tổng kho xăng dầu đặt tại số 44 đường Ngô Thời Nhiệm, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Kho được xây dựng năm 2002, có 2 bồn chứa dầu với tổng sức ...

HÌNH THỨC KINH DOANH

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kiên Giang có mối quan hệ mua bán với tất cả các thành phần kinh tế (Doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH, Công ty Liên doanh, Doanh nghiệp tư nhân…) trong và ngoài nước.

Copyright © 2009. Design by vihan