KiGiMex http://kigimex.com.vn

NĂNG LỰC SẢN XUÂT CHẾ BIẾN & KHẢ NĂNG CUNG ỨNG
22.04.2010

 


Công ty hiện có 05 xí nghiệp chế biến gạo xuất khẩu trực thuộc Với tổng diện tích 77.000 m2, sức chứa 145.000 tấn. Kho được trang bị hệ dây chuyền sản xuất hiện đại.

Cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại và đồng bộ:

+ 04 máy tách màu chuyên phục vụ cho sản xuất gạo chất lượng cao.          

+ 18 dây chuyền lau bóng gạo với công suất 120 tấn NL/giờ ~ 360.000 tấn NL/năm).

+ 03 dây chuyền xay lúa với công suất 50 tấn NL/giờ ~ 160.000 tấn NL/năm).

+ 25 lò sấy lúa vĩ ngang với công suất 500 tấn NL/mẽ ~ 78.000 tấn NL/năm.

Dây chuyền lau bóng gạo, xay lúa và sấy lúa với công nghệ hiện đại, tổng công suất chế biến theo thiết kế khoảng 120 tấn nguyên liệu/giờ, mỗi năm chế biến khoảng 360.000 tấn gạo nguyên liệu tương đương 250.000 tấn gạo thành phẩm xuất khẩu.
Khả năng cung ứng: 30.000 tấn đến 50.000 tấn gạo thành phẩm/tháng, tương đương 360.000 tấn đến 600.000 tấn/năm.


URL của bản tin này::http://kigimex.com.vn/modules.php?name=Product&op=viewst&sid=456

© KiGiMex contact: info@betongftc.vn