KiGiMex http://kigimex.com.vn

Công bố thông tin bất thường
26.07.2017

 


 Ngày 26/7/2017, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang đã tiến hành ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về việc thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Tải tài liệu tại đây.URL của bản tin này::http://kigimex.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=689

© KiGiMex contact: info@betongftc.vn