Forum
Xem hình

+ Tiền thân của Công Ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang là Công ty xuất nhập cảng Nam Hải thành lập từ năm 1975, trực thuộc Công ty xuất nhập cảng Miền Tây, văn phòng chính đặt tại Cần Thơ.

+ Năm 1976 đổi thành Công ty Ngoại thương Kiên Giang trực thuộc UBND tỉnh Kiên Giang.

+ Năm 1981 đổi tên thành Công ty Liên hợp xuất khẩu Kiên Giang.

+ Năm 1982 đổi tên thành Liên Hiệp Công ty Xuất nhập khẩu Kiên Giang, lúc đó có các Công ty trực thuộc là Công ty xuất nhập khẩu Rau quả, Công ty Dầu thực vật, Cửa hàng Kiều hối, Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu, Nhà máy đông lạnh khóm, Xí nghiệp đông lạnh thủy sản xuất khẩu (XN I), Đội tàu Sông kiên.

+ Đến năm 1988 đổi thành Công ty xuất nhập khẩu Kiên Giang.

+ Năm 1992, UBND tỉnh Kiên Giang ra Quyết định số 542/UB-QĐ ngày 19/08/1992 về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu Kiên Giang và hoạt động theo giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu số 4081004 do Bộ Thương mại cấp ngày 01/03/1993.

+ Tháng 04 năm 1994, Công ty lương thực Kiên Giang sáp nhập vào Công ty xuất nhập khẩu Kiên Giang.

+ Năm 1995, Tổng Công ty lương thực Miền Nam ra Quyết định số 071/TCT/TCLĐ – QĐ ngày 25/ 11/ 1995 về việc tiếp nhận Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

+ Ngày 31/5/2005 Công ty Xuất nhập khẩu Kiên Giang chuyển thành Công ty TNHH một thành viên theo Quyết định số: 123/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ Ngày 20/6/2016 Công ty đã được Tổng Công ty Lương thực miền Nam chấp thuận cho Công ty được tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 27/6/2016, và chính thức chuyển sang Công ty cổ phần kể từ ngày 01/7/2016 theo giấy đăng ký kinh doanh số 1700100989 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp. (thay đổi lần thứ 19).

+ Hiện nay Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Kiên Giang (KIGIMEX) tọa lạc tại số 85-87 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: (0297) 3863491 - (0297) 3862083; Fax: (0297) 3862309; E-mail: info@kigimex.com.vn; Website : www.kigimex.com.vn

+ Công ty đã được Tổ chức NQA cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về việc quản lý chất lượng sản phẩm.

 Bản để in  Lưu dạng file
Các tin khác

Copyright © 2009. Design by vihan