Forum

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG
Xem hình

Ban tổ chức đại hội cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang như sau:

1. Thời gian: 8 giờ ngày 27/06/2016 (Thứ hai)

2. Địa điểm: Hội trường Công ty (lầu 4) Tại 85 – 87 đường Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng nhận tài liệu đại hội cổ đông tại văn phòng Công ty: 85-87 đường Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hoặc in từ website: http://www.kigimex.com.vn

4. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm).

5. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo: CMND/ Hộ chiếu, thư mời họp và giấy ủy quyền (nếu có).

6. Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về: nội dung, chương trình Đại hội; việc tự ứng cử, đề cử người tham gia HĐQT, BKS xin vui lòng gửi bằng văn bản về BTC Đại hội trước 17h00 ngày 24/06/2016.

7. Bỏ phiếu biểu quyết từ xa bằng thư đảm bảo/fax: Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội trực tiếp cũng không ủy quyền cho người đại diện tham dự có thể bỏ phiếu biểu quyết và gửi về Ban tổ chức đại hội cổ đông lần đầu trước 17h00 ngày 24/06/2016 theo địa chỉ bên dưới. Các phiếu biểu quyết gửi về Ban tổ chức sau thời gian trên là không có giá trị.

8. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 24/06/2016 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Địa chỉ           : 85-87 đường Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại     : (077) 3863 491                      Fax: (077) 3862 309

Liên hệ          : Trần Công Lý                        Điện thoại: 0982572121

Trân trọng thông báo./.

(Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời)

 

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

BẠCH NGỌC VĂN

 

Tài liệu đính kèm tại đây.

 

 Bản để in  Lưu dạng file
Các tin khác

Copyright © 2009. Design by vihan