Forum

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

 

 1.         Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG (KIGIMEX)

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (077) 3870 116         Fax: (077) 3923 406

2.         Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn gạo; chế biến cá cơm các loại; kinh doanh xăng dầu…

3.         Vốn điều lệ: 254.300.000.000 đồng (tương đương: 25.430.000 cổ phần; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Trong đó:

-          Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 16.529.500 cổ phần chiếm 65% vốn điều lệ.

-          Cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên: 318.000 cổ phần chiếm 1,25% vốn điều lệ.

-          Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư: 8.582.500 cổ phần chiếm 33,75% vốn điều lệ.

4.         Số lượng cổ phần bán đấu giá: 8.582.500 cổ phần

5.         Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

6.         Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức và cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Kiên Giang do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX) ban hành.

7.         Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc:

§  Thời gian: Từ 08h00 ngày 13/05/2016 đến 16h00 ngày 31/05/2016.

§  Địa điểm: tại các Đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế bán đấu giá do HSX ban hành.

8.         Địa điểm công bố thông tin: Các Đại lý đấu giá, doanh nghiệp, tổ chức tư vấn và HSX.

9.         Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 06/06/2016 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

10.     Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

§  Thời gian: 09h00 Thứ  tư ngày 08/06/2016

§  Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh - 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

11.     Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: từ ngày 09/06/2016 đến ngày 17/06/2016

12.     Thời gian hoàn trả tiền cọc không trúng đấu giá: từ ngày 09/06/2016 đến ngày 15/06/2016

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.hsx.vn; http://www.kigimex.com.vn ; www.vcbs.com.vn và các website của Đại lý đấu giá)

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Thông tin bán đấu giá: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=b257b490-a40f-4ea5-b12d-b10da1f342e9&rid=1804456000

 Bản để in  Lưu dạng file
Các tin khác

Copyright © 2009. Design by vihan