KiGiMex http://kigimex.com.vn

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đồng thường niên năm 2017
10.05.2017

 


.

.

.

.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đồng thường niên năm 2017 (Tải tài liệu tại đây)

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đồng thường niên năm 2017 (Tải tài liệu tại đây)URL của bản tin này::http://kigimex.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=685

© KiGiMex contact: info@betongftc.vn